Buhalteris

« Atgal

 • Atlieka ilgalaikio ir trumpalaikio turto, materialinių vertybių, atsiskaitymų su tiekėjais ir užsakovais apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Įstaigoje patvirtintas apskaitos tvarkas (Apskaitos vadovas) ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS).
 • Vykdo atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą ir kontrolę.
 • Vykdo griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą.
 • Vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų, žaliavų savalaikįir teisingą pajamavimą ir nurašymą, kontroliuoja materialinių vertybių panaudojimo bei nurašymo teisingumąir pagrįstumą.
 • Tvarko ilgalaikio turto nusidėvėjimą ar amortizaciją, veda ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštį.
 • Stebi ir kontroliuoja atsargų ir trumpalaikio turto likučius pagal materialiai atsakingus asmenis. Susidarius neproporcingai dideliems arba mažiems likučiams, informuoja vyriausiąjį buhalterį.
 • Tvarko materialinių vertybių inventorizaciją, vadovaudamasis Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (galiojančia redakcija) ir  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
 • Vykdo kuro ir atsarginių automobilių dalių sunaudojimo apskaitą pagal patvirtintus normatyvus.
 • Vykdo kitus vyriausiojo buhalterio nurodymus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias papildomas funkcijas:

 • Vykdo globotinių kišenpinigių apskaitą ir panaudojimo kontrolę.
 • Vykdo globotinių asmeninių lėšų apskaitą ir panaudojimo kontrolę, atlieka banko mokestinius pavedimus iš globotiniųasmeninių lėšų.

« Atgal