Socialinio darbuotojo padėjėjas

« Atgal

 • dirba socialinį darbą pagal socialinio darbuotojo nurodymus ir jam vadovaujant.
 • prižiūri ir globoja neįgalius vaikus ir jaunuolius, teikia asmens higienos, pagalbos rengiantis ir  maitinant, kitas pagalbos, buitines paslaugas.
 • laikosi šeimynos dienos režimo ir pagal jo reikalavimus kelia, prausia, maudo, rengia, maitina neįgalius vaikus ir jaunuolius, lydi juos į užsiėmimus, prižiūri lauke bei tenkina jų higieninius poreikius (vadovaujantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono šeimynų higienos normomis ir taisyklėmis).
 • maudo neįgalius vaikus ir jaunuolius du socialinio darbuotojo padėjėjai pagal socialinio darbuotojo sudarytą maudymo grafiką.
 • lydi neįgalius vaikus ir jaunuolius į/iš ugdymo įstaigas, dienos centrus, išvykas ir ekskursijas, sveikatos priežiūros įstaigas, lanko susirgusius globotinius ligoninėje, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas tvarka.
 • dalyvauja sudarant ir įgyvendinant individualų socialinės globos planą (toliau – ISGP), sudarytą konkrečiam vaikui ir jaunuoliui. ISGP tęstinumą vykdo ir tuomet, kada šeimynoje dirba vienas.
 • asistuoja neįgaliems vaikams ir jaunuoliams užsiėmimų metu, kuriuos veda socialinis darbuotojas arba specialistas, prižiūri globotinius, nedalyvaujančius šeimynos veikloje.
 • nesant šeimynos socialinio darbuotojo, peržiūri neįgalių vaikų ir jaunuolių ugdymo/ dienos centrų perdavimo sąsiuvinius, pasirašo ir perduoda reikalingą informaciją.
 • užtikrina šeimynos vaikų ir jaunuolių drabužių, patalynės, buitinio inventoriaus  saugumą, švarą ir tvarką, vykdo šeimynos patalpų valymą ir priežiūrą, užtikrina vaikų ir jaunuolių  drabužių ir patalynės priėmimą ir saugojimą.                      
 • atneša į šeimyną  maistą iš virtuvės, padeda pateikti jį vaikams ir jaunuoliams, plauna indus, rūpinasi virtuvėlės švara.
 • perduoda pamainą sutvarkęs šeimynos patalpas ir užpildęs perdavimo žurnalą.
 • stebi vaikų ir jaunuolių savijautą ir esant reikalui suteikia pirmąją medicininę pagalbą bei kviečia vyr.slaugytoją, jai nesant- slaugos šeimynos medikus.
 • gerbia kiekvieną vaiką ir jaunuolį, elgiasi su juo taip, kad nežemintų jo orumo.
 • prižiūri šeimynai skirtą aplinką (gėlynus, žaidimo aikšelę, daržą).

Įvykus ekstremaliai situacijai:

 • nedelsiant informuoja administraciją:direktorių, direktoriaus pavaduotoją, vyr.slaugytoją;
 • gaisro atveju vadovaujasi „Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu“.

Socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis nakties metu, papildomai vykdo šias funkcijas:

 • parengia vaikus ir jaunuolius miegui, padeda pakloti lovas, nusirengti, nusiprausti, atlikti higieninį tualetą ir atsigulti.
 • sutvarko ir išplauna šeimynos patalpas: valgomąjį ir žaidimų kambarį, vonios ir tualeto patalpas.
 • stebi vaikų ir jaunuolių savijautą nakties metu ir esant reikalui suteikia pirmąją medicininę pagalbą ir kviečia slaugos šeimynos medikus. Esant būtinybei palydi vaiką ir jaunuolį į sveikatos priežiūros įstaigą, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas tvarka. Tuo metu šeimynos globotinius prižiūri kitos šeimynos socialinio darbuotojo/ slaugytojo padėjėjas.
 • pakelia vaikus ir jaunuolius ryte, prausia, atlieka jų higieninį tualetą, aprengia, sutvarko lovas bei patalynę, išplauna vaikų ir jaunuolių kambarius ir palydi vaikus ir jaunuolius į ugdymo įstaigas bei perduoda pamainą ateinančiam darbuotojui.
 • užpildo šeimynos perdavimo žurnalą.

« Atgal