Socialinio darbuotojo padėjėjai (lydintys darbuotojai)

« Atgal

  • Dirba socialinį darbą pagal vyriausiojo socialinio darbuotojo, vyriausiojo slaugytojo, slaugytojo  nurodymus ir jam vadovaujant.
  • Lydi ir atstovauja neįgalius vaikus ir jaunuolius  į/išugdymo įstaigas, dienos centrus, papildomo ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigas, lanko susirgusius globotinius ligoninėje, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas tvarka.
  • Perduoda įstaigų pedagogams ir socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie globotinius, neįgalių vaikų ir jaunuolių drabužius, asmens higienos ir ugdymo priemones.
  • Perduoda informacijąapie neįgalius vaikus ir jaunuolius, įstaigų darbuotojųprašymus ir reikalavimus šeimynų darbuotojams, vyriausiajai slaugytojai, slaugytojai, administracijos darbuotojams. 
  • Stebi vaikų ir jaunuolių savijautą ir esant reikalui suteikia pirmąją medicininę pagalbą bei kviečia vyriausiąją slaugytoją, jai nesant -  slaugos šeimynos medikus.
  • Gerbia kiekvieną vaiką ir jaunuolį, elgiasi su juo taip, kad nežemintų jo orumo.
  • Įvykus ekstremaliai situacijai:
  • nedelsiant informuoja administraciją: direktorių, direktoriaus pavaduotoją, vyriausiąją slaugytoją;
  • gaisro atveju vadovaujasi „Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu“.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias papildomas funkcijas:

  • budi prie sergančių neįgalių vaikų ir jaunuolių sveikatos priežiūros įstaigose.

« Atgal