Kineziterapeutas

« Atgal

 • Sudaro individualias kineziterapijos programas, atsižvelgdamas į neįgalių vaikų ir jaunuolių fizinįišsivystymą.
 • Parenka kineziterapijos metodikas atsižvelgiant į ligų diagnozes ir bendrą neįgaliųvaikų ir jaunuolių sveikatos būklę.
 • Pildo kineziterapijos procedūrų atlikimo apskaitos žurnalą, fizioterapijos skyriaus lankytojo korteles, veda darbo ataskaitą.
 • Atlieka pasyvios bei aktyvios kineziterapijos procedūras, pagal gydytojo paskyrimus.
 • Veda individualius ir grupinius kineziterapijos užsiemimus.
 • Kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, masažo, fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius.
 • Įvertina kineziterapijos programos efektyvumą ir tikslina jos eigą.
 • Parenka ir pritaiko techninės paramos priemones, organizuoja ortopediniųgaminių įsigijimą, atsižvelgiant į globotinių,  pažeidimo sindromus ir bendrą sveikatos būklę.
 • Atsiskaito už atliekamas procedūras Sveikatos priežiūros ir slaugos padalinio vadovui - vyriausiajam slaugytojui.
 • Dalyvauja Įstaigos vaiko gerovės komisijos komisijos veikloje.
 • Laikosi medicinos darbuotojų profesinės etikos ir darbo drausmės.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal