Dietistas

« Atgal

 • Sudaro perspektyvinius valgiaraščius 21-ai dienai pagal globotinių amžiaus grupes, suderina juos su Vilniaus valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
 • Sudaro kasdieninius, individualius, papildomus (šventinius) valgiaraščius.
 • Pildo pareikalavimus globotinių gimtadieninių tortų, kalėdinių ir velykinių saldžių dovanėliųužsakymus.
 • Kontroliuoja paruošto virtuvėje maisto kokybę bei kiekybę, vaikų ir jaunuolių maitinimą šeimynose.
 • Skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę.
 • Koreguoja mitybos racioną pagal gydytojo dietologo paskirtą dietinįgydymą.
 • Maitinamiems per gastrostomą, turintiems virškinimo sutrikimų globotiniams, pagal gydytojo dietologo rekomendacijas, sudaro individualius valgiaraščius, suderina juos su Vilniaus valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
 • Užtikrina geros higienos praktikos reikalavimų taisyklių laikymąsi maisto tvarkymo vietoje.
 • Pristato mikrobiologiniam ištyrimui geriamąjį vandenį, maisto mėginius.
 • Moko virtuvės darbuotojus higienos reikalavimų, prižiūri higienos reikalavimų vykdymą virtuvėje, užtikrina, kad darbuotojai laiku pasitikrintų sveikatą, gautų higienos įgūdžių, pirmos pagalbos pažymėjimus.
 • Parengia nustatytas statistines ir kitas privalomas atsiskaitomybės formas ir jas pildo.
 • Pildo globotinių maitinimosi tabelį.
 • Veda Įstaigos darbuotojų maitinimosi tabelį.
 • Rengia ir atnaujina technologines korteles, naudojant Dietinis maitinimas programą.
 • Atlieka RVASVT virtuvės auditą, rengia maisto tvarkymo subjekto keregavimo planą, tikrina, kaip pildomi RVASVT sistemoje numatytų žurnalai.
 • Sudaro virtuvės darbuotojų darbo grafikus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Pildo virtuvės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Vykdo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centro, Valstybinės priešgaisrinės saugos ir kitų valstybinių kontroliuojančių tarnybųpareigūnų nurodymus, siekia savalaikio jų įvykdymo.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenųapie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal