Vairuotojas

« Atgal

 • Prieš pradėdamas darbą vairuotojas atlieka automobilio techninęapžiūrą. Pasitikrina kaip veikia stabdžiai ir kontroliniai prietaisai, stabdžių, posūkių bei apšvietimo lemputės.
 • Vairuotojas prižiūri ir remontuoja savo kompetencijos ribose jam patikėtą automobilį.
 • Laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą, laiku nuveža į paskirties vietą. Reikalauja keleivių užsisegti saugos diržus. Neveža stovinčių keleivių.
 • Vairuoja automobilį turėdamas su savimi vairuotojo pažymėjimą, automobilio techninį pasą, techninės apžiūros taloną, draudimo polisą ir kelionės lapą.
 • Važiuojant kelyje, nuolat stebi automobilio prietaisų, kontroliuojančių variklio darbą parodymus, stebi kaip dirba visi transmisijos agregatai, mazgai, važiuoklė ir pan.
 • Pastebėjus automobilio gedimą stengiasi rasti priežastį ir galimybiųribose imtis priemonių gedimui pašalinti.
 • Įvykus eismo nelaimei, ir jei yra sužeistų keleivių, nedelsiant kviečia policiją ir greitąją medicininę pagalbą, ir jei įmanoma, suteikia pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems. Nedelsiant informuoja Įstaigos administraciją apie eismo nelaimę.
 • Veda degalų, tepalų, ridos ir kitų eksploataciniųmedžiagų apskaitą.
 • Užsunaudotą kurą laiku atsiskaito buhalterijai. Stengiasi taupyti degalus, tepalus nepakenkiant automobilio techninei būklei.
 • Pertraukos tarp važiavimų metu nepalieka automobilio be priežiūros, nepasišalina iš mašinos tam, kad išvengti nuvarymo ar pavogimo.
 • Laiku ir nustatyta tvarka atlieka automobilio techninįaptarnavimą bei techninę apžiūrą.
 • Periodiškai pasitikrina sveikatą SAM nustatyta tvarka ir pateikia vairuotojo sveikatos pažymėjimą administracijai, pristato medicininę knygelęĮstaigos vyriausiai slaugytojai.
 • Administracijai pareikalavus atlieka priešreisinį sveikatos patikrinimą.
 • Baigęs darbą užpildo kelionės lapą, atlieka visus automobilio kasdieninio techninio aptarnavimo reikalavimus.
 • Po darbo pastato automobilį Įstaigos kieme.

« Atgal