Skalbėjas

« Atgal

 • Priima patalynęir skalbinius iš šeimynų pagal nustatytą grafiką, taip pat darbo drabužius išdarbuotojų.
 • Išrūšiuoja skalbinius pagal audinio rūšį, užterštumo laipsnįir skalbia atskirai. Surinktą iš šeimynų ir išrūšiuotąpatalynę pagal dokumentą perduoda skalbimo įmonės atstovui, su kuriuo sudaryta patalynės skalbimo sutartis.
 • Rūšiuojant skalbinius skalbimui, patikrina drabužių kišenes ir paviršių: ar nėra kišenėse metalinių ir kitųdaiktų, ar drabužiuose nėra sagių, smeigtukų, adatų ir kt.
 • Naudoja skalbimo mašinas pagal eksploatacijos taisykles, neviršija eksploatavimo instrukcijoje nustatytos sausos skalbinių masės.
 • Nepalieka be priežiūros dirbančių mašinų, skalbimo metu per visą ciklą stebi skalbimo mašinos kontrolės ir matavimo prietaisų parodymus (temperatūrą, vandens lygį, būgno apsisukimus), esant trikdžiams mašiną stabdo.
 • Stebi ir kontroliuoja kontrolės bei matavimo prietaisus, kanalizacijos stovį, ar neužsikimšusios mašinų vidaus žarnos.
 • Nustato reikiamą skalbimo ir skalbinių nusausinimo aparato režimą.
 • Išrūšiuoja švarius skalbinius ir patalynę pagal šeimynas ir grąžina šeimynoms, išskalbtus švarius skalbinius laiko atskirai. Nustačius patalynės trūkumą ar perteklių, informuoja ūkio skyriaus vedėją.
 • Naudoja ekonomiškai skalbimo priemones, kontroliuoja skalbimo priemoniųkiekį.
 • Palaiko tvarką ir švarą skalbyklos patalpose, prižiūri, kad būtų švarios ir tvarkingos skalbimo mašinos. Pagal poreikį išvalo skalbimo mašinų filtrus.
 • Vykdo asmens ir darbo higienos reikalavimus, laikosi skalbyklos įrangos eksploatacijos taisyklių.
 • Darbo metu dėvi darbo drabužius.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias papildomas funkcijas: 

 • Valo skalbyklos ir džiovyklos patalpas.

« Atgal