Stalius

« Atgal

  • Vykdo tik tuos darbus, kurie nurodyti darbų atlikimo registravimo žurnale ir ūkio skyriaus vedėjo nurodymu.
  • Atlieka medienos apdirbimo operacijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotais įrenginiais.
  • Reguliuoja rankinius bei mechaninius medžio apdirbimo įrankius.
  • Paruošia, galanda ir pakeičia pjaunantį medieną įrankį.
  • Taiso pagal galimybes duris, įstato spynas, rankenas, kablius ir atlieka kitus remonto darbus.
  • Atlieka darbus su lakiomis, greitai užsidegančiomis medžiagomis (lakais, dažais, skiedikliais).
  • Taiso ir remontuoja baldus ir smulkųjį inventorių šeimynose  bei Įstaigos patalpose.
  • Pakabina paveikslus, džiovyklas ir kitus reikalingus daiktus.
  • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias papildomas funkcijas:
  • Atlieka neįgaliųjų vežimėlių ir avalynės smulkųjį remontą (ratų klijavimas ir pripūtimas, batų padų priklijavimas).

« Atgal