Elektrikas

« Atgal

 • Vykdo darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus.
 • Įjungia, perjungia ir išjungia elektros įrenginius prižiūrimame objekte.
 • Atjungtas elektros įrenginio srovines dalis įžemina patikrintais  įžemikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais.
 • Ant įžemintų elektros įrenginių iškabina iškabą “ĮŽEMINTA”.
 • Nustato gedimo priežastis ir šalina pažeidimus:
 • jėgos ir apšvietimo tinkle;
 • paleidimo ir reguliavimo aparatūroje;
 • elektros varikliuose.
 • Atskiria, sujungia ir izoliuoja laidus grandinėse iki 1000 V įtampos.
 • Įtampątikrina specialiai tam skirtu išbandytu ir patikrintu įtampos indikatoriumi.
 • Ant elektros aparato korpuso arba valdymo elementų, kuriuo išjungiama ir atjungiama įtampa, pakabina draudžiantįįjungti įtampą plakatą “NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA”. Kitais ženklais ir būdais paženklina išjungimą ir atjungimą draudžiama.
 • Reguliuoja elektros įrenginių apkrovimą.
 • Įrengia ir prižiūri eksploatuojamus iki 1000 V įtampos tinkle elektros matavimo prietaisus, elektros skaitiklius, variklius iki 100 kW galios.
 • Prižiūri apšvietimo armatūrą bei įrengia šviestuvus.
 • Keičiant apšvietimo įrangą, laikosi projekto ar techninės dokumentacijos reikalavimų.  Nenaudoja elektros lempų, kurių galingumas viršija  nurodytą šviestuvo instrukcijoje.

« Atgal