Teikiamos paslaugos

1. Dienos socialinė globa:

 • Asmens sveikatos priežiūra ir slauga;
 • maitinimas 3 kartus per dieną;
 • kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • asmens higiena ir priežiūra;
 • laisvalaikio organizavimas.

 

2. Trumpalaikė ir ilgalaikė globa:

 • apgyvendinimas;
 • maitinimas 4-6 kartus per dieną;
 • socialinis darbas, bendravimas;
 • kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • asmens higienos paslaugos;
 • asmenų sveikatos priežiūra ir organizavimas;
 • specialiojo ugdymo ir ugdymo organizavimas.

 

3. Bendrosios socialinės paslaugos:

Konsultavimo paslaugos

  :
 1. probleminės situacijos analizė kartu su asmeniu (ir/ar artimaisiais), siekiant surasti veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją;
 2. sąlygų sudarymas asmeniui konsultuotis su įvairiais pensiono ir kitų institucijų specialistais.

 

Bendravimo paslaugos: bendravimas (savęs atstovavimo mokymas ir švietimas, asmens patikėtinio skyrimas, dalyvavimo ir bendradarbiavimo skatinimas, sprendžiant problemas.