2012 01 23

Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas pasirašė projekto “Globos namų vaikams ir jaunimui, turintiems negalią, modernizavimas”, projekto kodas Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01-033 finansavimo ir administravimo sutartį.