EQUASS projektas

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas kartu su VŠĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019m. sausio 11 d. pasirašė sutartį Nr.EQS-80 dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas: didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Service) reikalavimus.

Sutarties objektas: Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

EQUASS

    kokybės sistemos diegimo veiklos:
  • Įstaigų vadovų mokymai (2d. trukmės);
  • Įstaigų koordinatorių mokymai (3d. trukmės);
  • Įstaigų praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1d.);
  • Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);
  • EQUASS diegimas Įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;
  • EQUASS vidaus auditas Įstaigoje;
  • EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

Koordinatorius, atsakingas už EQUASS kokybės sistemos diegimo proceso koordinavimą BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensione, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Loreta Meiluvienė, tel. (8 5) 2777 991.