EQUASS ASSURANCE kokybės sertfikatas

2020-10-21 Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionui suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas.

Šis sertifikatas įrodo, kad Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensione teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus.

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu esame įsipareigoję kiekvienais metais pranešti apie savo veiklos efektyvumą, pažangą, rezultatus.

Dėkojame projekto vykdymo komandai ir sieksime, kad mūsų paslaugos būtų nuolatos tobulinamos!

Projekto koordinatorė -
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Loreta Meiluvienė