Sveikatinamasis jojimas - projektas tęsiasi

 

Pensione gyvenantys vaikai su įvairiais emocijų, elgesio sutrikimais, judėjimo negalia, veržte veržiasi į žirgyną. Jeigu kasdieninėje veikloje šiems vaikams sunku sukaupti dėmesį, ištinka pykčio ir savęs žalojimo priepuoliai, kankina nerimo ir nesaugumo jausmas, tai po užsiėmimų vaikai pasikeičia ir vėl nori sugrįžti „pas arkliukus“. Užsiėmimai žirgyne vyko du kartus per savaitę, buvo dirbama su dviem žirgais, kurie yra specialiai parengti užsiėmimams su vaikais ir neįgaliaisiais.

Pensiono socialiniai darbuotojai ir medikai pastebėjo, kad neįgalūs vaikais tapo ramesni, vaikams autistams po jojimo terapijos seansų visą dieną nereikia elgesį koreguojančių vaistų, vaikai ėmė daugiau bendrauti, ištarti naujus žodžius, bet svarbiausia, labai prisirišo prie savo arkliukų. Vaikai, kurie turi atminties sutrikimų, įsiminė žirgų ir trenerių vardus, po užsiėmimų nenorėdavo pasitraukti nuo arklių ir juos glostydavo, maitindavo.

Užsienio šalyse hipoterapija kaip gydymo jojimu metodas jau daugelį metų taikomas neįgaliųjų fizinei, socialinei ir psichologinei reabilitacijai. Neįgalieji sėdėdami ant arklio gali judėti, kad ir ne savo kojomis, įgyja geresnę judesių koordinaciją, užmezga artimą ryšį su žirgu ir taip tampa savarankiškesni bei labiau pasitikintys savimi. Jojimas stimuliuoja galvos smegenų požievio pakitimus, nugaros smegenis, mažina raumenų skausmą ir padeda susigrąžinti pusiausvyrą bei judesių koordinaciją.

Labai norėtusi, kad apie jojimo terapijos poveikį sužinotų kuo daugiau neįgaliųjų ir jų šeimos narių ir kad ši gydymo metodika įsitvirtintų Lietuvoje. Projekto rezultatai parodė, kad sveikatinamasis jojimas kai kuriais atvejais gali atstoti medikamentinę elgesio korekciją, padėti vaikams atrasti saugumą ir pasitikėjimą aplinkiniu pasauliu.

Pensiono bendruomenė taria nuoširdų ačiū visiems rėmėjams ir projekto iniciatorei Irenai Baltėnienei, žirgyno „Hippo plius“ treneriams, vairuotojui Vaclovui. Ir kadangi artėja šv.Kalėdos, stebuklų metas, tai norime pasidžiaugti įvykusiu stebuklu. AB SEB Gyvybės draudimas skyrė pensionui tikslinę paramą sveikatinamajam jojimui 2013 metams. Taigi, visų jūsų pastangomis, dėmesiu ir parama įžiebtas projektas tęsis ir 2013 metais.