Kalėdų senelio rezidencijoje

Gruodžio 27 d. globotiniai lankėsi Trakuose, Kalėdų senelio rezidencijoje. Su kiekvienu globotiniu Kalėdų senelis pabendravo, pašoko, padainavo, padeklamavo eilėraščius ir žinoma nepamiršo kiekvienam įteikti po dovanėlę.