Projekto: „Saulė kyla – budina žemę“ uždarymas

Susėdome prie vaišių stalo ir pasidžiaugėme pasiektais projekto rezultatais. Daug ką išmokome, taip pat ir pagilinome žinias. Didžiausią ačiū tariame projekto vykdytojams (V. Medelienei, R. Kobeckienei, V. Strazevičienei, I. Losienei, E. Lapėnaitei, A. Kaveckienei), kurie stengėsi, kad globotiniams būtų ne tik linksma, smagu, bet ir naudinga. Globotiniai šio projekto metu susipažino su iki velykiniu laikotarpiu, gavėnios reikšme.