Mokestis už teikiamas paslaugas

Už dienos socialines  globos paslaugas mokama Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka 20-50 proc. asmens pajamų už vieną kalendorinį mėnesį.

Už trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas mokama 80 proc. asmens pajamų už vieną kalendorinį mėnesį.